Communicatie

Communicatie is cruciaal bij het werven en behouden van klanten.
Goed leesbare teksten kunnen doorslaggevend zijn bij de keuze van een leverancier. Kies daarom voor deskundig advies op het gebied van communicatie.  Nienke Groenendijk zal ervoor zorgen dat de boodschap van uw webtekst, correspondentie of brochure duidelijk wordt overgebracht.

Nienke slaat een brug tussen verschillende talen en culturen!