Home

Nienke Groenendijk-Feenstra studeerde Franse taal- en letterkunde omdat ze Frans een mooie taal vond. Enkele jaren na het behalen van het doctoraalexamen Frans voltooide zij een vertaalopleiding Engels. Sinds 1994 werkt zij als freelance (beëdigd) vertaler Frans en Engels => Nederlands. Daarnaast is zij actief als ondertitelaar. Verder biedt Nienke begeleiding op redactioneel gebied, zowel voor online als de gedrukte media. Ook ondersteunt ze bedrijven in het gebruik van de sociale media. Zelf zegt ze: ‘Als het maar met taal te maken heeft en ik een boodschap helder kan overbrengen’.

Nienke is erelid van de Vereniging Zelfstandige Vertalers (VZV) en lid van de Luxemburgse vertalersvereniging ALTI. Ze staat in Nederland ingeschreven in het Register beëdigde vertalers (Rbtv) onder nummer 156.
In Luxemburg heeft ze de eed afgelegd voor het Hooggerechtshof, voor de talencombinatie Frans <> Nederlands.

Profiel
Klik hier voor Nienke’s  profiel op LinkedIn