Home

Mijn naam is Nienke Groenendijk-Feenstra. Ik heb in 1975 gekozen voor een studie Franse taal- en letterkunde omdat ik Frans een mooie taal vond (en vind). Enkele jaren na het behalen van het doctoraalexamen Frans heb ik een vertaalopleiding Engels afgerond. Sinds 1994 werk ik als freelance (beëdigd) vertaler Frans en Engels => Nederlands. Daarnaast ben ik actief als ondertitelaar en docent. Verder bied ik begeleiding op redactioneel gebied, zowel voor online als de gedrukte media. Ook ondersteun ik bedrijven in het gebruik van de sociale media.

‘Als het maar met taal te maken heeft en ik een boodschap helder kan overbrengen’.

Ik ben oud-voorzitter en erelid van de Vereniging Zelfstandige Vertalers (VZV) en lid van de Luxemburgse vertalersvereniging ALTI. Ik sta in Nederland ingeschreven in het Register beëdigde vertalers (Rbtv) onder nummer 156.
In Luxemburg heb ik de eed afgelegd voor het Hooggerechtshof, voor de talencombinatie Frans <> Nederlands.

Profiel
Klik hier voor mijn profiel op LinkedIn